DECLARACIÓN DE CONFORMIDADE DA UE

1. EPI: modelos de descenso perfecto 230D e 230S

  1. Nome e enderezo do fabricante: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive # 4 Littleton, CO 80125
  2. Esta declaración de conformidade emítese baixo a exclusiva responsabilidade do fabricante.
  3. Obxecto da declaración:

páxina1image59531392                     páxina1image59529520

Modelo Descenso Perfecto 230D Modelo Descenso Perfecto 230S

 

  1. Os obxectos da declaración descritos no punto 4 están de acordo coa lexislación de harmonización da Unión pertinente: o Regulamento (UE) 2016/425.
  2. De acordo coa norma EN341: 2011-1A / RFU PPE-R / 11.128 versión 1 e EN360: 2002. Organismo notificado: TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123 Realizou o exame de tipo UE e emitiu o número do certificado de exame de tipo UE: P5A 105743 0001 Rev. 00
  3. O EPI está suxeito ao procedemento de avaliación da conformidade conforme ao tipo baseado na garantía de calidade do proceso de produción Módulo C2 baixo vixilancia do organismo notificado TÜV SÜD, CE 0123.
  4. Asinado por e en nome de: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive # 4Littleton, CO 80125

 

Ron Naranjo
Presidente de C3 Manufacturing
páxina1image59531808