videos

Non esquezas CLIP!

A escaladora de velocidade, clasificada internacionalmente, Piper Kelly, desglosa os pasos que todo escalador debe dar antes de subir en autoseguros. CLIP é un autocomprobación fácil de lembrar que recorda aos escaladores que deben conectar, bloquear e inspeccionar o seu arnés e a conexión de aseguramento automático antes de escalar.

Fai clic para ver

Como usar unha garantía automática de descenso perfecto

Fai clic para ver
Explicando o formato de escalada nos Xogos Olímpicos de Tokio 2020

Explicouse o formato olímpico de escalada deportiva de IFSC

Fai clic para ver
Persoa que traballa en Perfect Descent Auto Belay

Como se fan as descensións automáticas de descenso perfecto

Fai clic para ver
Persoa que substitúe o cordón nun modelo 210 Perfect Descent Auto Belay

Como substituír un cordón nun modelo 210 Perfect Descent Auto Belays

Fai clic para ver
Neno que sube cun auto descenso perfecto nun ximnasio de escalada

Engádese e sobe con descensos automáticos perfectos

Fai clic para ver
muller que mostra como conectar un cordón de substitución nun seguro automático de descenso perfecto

Como substituír un acollador por un descenso automático perfecto

Fai clic para ver
Vídeo de instalación de garda de corda auto descenso Perfect Descent

Como instalar o protector de corda de descenso perfecto

Ver o manual de reposición do cordón modelo 220/230 Ver o vídeo de reposición do cordón modelo 220/230

Fai clic para ver